Alle berichten van Guido Thewissen

Nieuwe stap hertintroductieprogramma Vlagzalm

De aanhouder wint, loon naar werken, het glas is half vol, trek alle clichés en spreekwoorden maar uit de kast,

Gisteren, 7 april,  was het dan zover. Na 8 jaren van dagelijks verzorgen van de vlagzalmen, eindelijk vruchtbare eitjes en hom.

De eerste 3 jaren bleken helaas voor niets te zijn geweest, onvruchtbare vissen. Deze zijn voorzien van een pittag en uitgezet. Nu na vier jaar wederom dagelijkse verzorging liggen er nu bevruchte eitjes van de vlagzalm (Thymallus thymallus) in de broedgoot.

De dag begon in Moresnet alwaar gezocht werd naar paairijpe wilde valgzalmen. Deze zijn helaas niet gevonden. Wel zijn er eenjarige vlagzalmen aan getroffen van natuurlijke paai, dat is ook een schitterend resultaat.

‘S middags zijn de vlagzalmen in het Broedhuis afgestreken, niet alle vissen hadden eieren of hom, maar enkele vlagzalmen hebben zich van hun beste kant laten zien.

Vanmorgen, 8 april,  kwam het bericht dat de eitjes nog steeds oranje zijn, dus de bevruchting is geslaagd.

Wordt vervolgt.

Eenjarige Vlagzalm
Eieren na bevruchting in een beetje water later rusten.
Bevruchte eieren na 20 min. schoon spoelen.
Bevruchte schone eieren in de broedgoot plaatsen.
Eieren in de broedgoot….. fingers crossed.

Nieuwe generatie

Januari 2018, de winter blijft uit, het weer is erg zacht en de foreleieren komen uit.

Op 13 januari zijn er weer duizenden foreleieren uitgezet in de Geul en zijbeken.  Niet alle eieren zijn uitgezet, er is een aantal eieren in de broedgoot gelegd, waar deze ook zijn uitgekomen. De larven, ook wel broedjes genoemd, worden uitgezet in de kleinere zijbeekjes.

Een mooi zonnetjes begeleide de vrijwilligers op 27 januari, terwijl de broedjes worden uitgezet. Gewapend met een theezeefje zetten de vrijwilligers de broedjes uit, niet meer dan een stuk of 5 á 10 per plek. Op die manier wordt de beek over de volle lengte bezet en is het slagingspercentage het grootst.

Komkommertijd, of toch niet?

Hoewel er in de zomermaanden weinig nieuws tot geen is, zijn er toch van die kleine dingen die het vermelden waard zijn.

Zo is er tijdens een onderzoek in de Eyserbeek  een zalmpje aangetroffen. Na enig onderzoek hebben we moeten vaststellen dat deze rakker minstens 1500mm heeft afgelegd vanwaar hij mogelijk is uitgezet in mei (zie vorig bericht). Met een lengte van 8cm kunnen we concluderen dat, in ieder geval dit zalmpje, het heel goed doet. In september volgt er een monitoring om te zien hoe de zalmpjes zich in het algemeen ontwikkeld hebben en hoeveel zalmpjes nog aanwezig zijn.

Begin dit jaar is er een samenwerkingsverband aangegaan van handhavers (politie, groene brigade, natuurmonumenten en gemeentelijke handhaving), met het doel bij melding van stroperij en zwartvisserij  op te treden. Ondertussen kunnen we mededelen dat dit samenwerkingsverband goed begint te werken. Zo werden er afgelopen week o.a. in Valkenburg twee personen op de bon geslingerd. Met een boete van € 139,- ging voor hun de lol er al snel af.

Het gaat vooruit

Woensdag 24 mei 2017, was het grote moment van 2017 aangebroken. Na jaren van voorbereiding is een proef uitzet gedaan met Atlantische zalm in Geul. Van oorsprong komt de zalm voor in de Geul, maar zoals dat op vele plekken is gebeurd, is de vervuiling en het stuwen van water de zalm te veel geworden. Tegenwoordig kunnen we weer spreken van schoon water en worden knelpunten opgelost zodat migrerende vissoorten de Geul op en af kunnen zwemmen.

Zie ook:

https://www.ark.eu/nieuws/2017/er-zwemt-weer-zalm-de-geul

Een andere mooie ontwikkeling is de waterranonkel. In het Belgische deel van de Geul komt deze veelvuldig voor, maar in Het Nederlandse gedeelte een heuse zeldzaamheid. Maar ook daar komt verandering in, er zijn enkele nieuwe plekken met Waterranonkel gevonden, een zeer positieve ontwikkeling.

Sinds deze week liggen een aantal duizenden eitjes van de Meivlieg in het broedhuis. Dit is een experiment i.v.m. het herintroductieprogramma van de Meivlieg, nogal zo’n beestje wat in de loop van de afgelopen decennia is verdwenen.

Herintroductie Atlantische zalm op de Geul

Herintroductie Atlantische zalm in de Geul

Vanaf dit voorjaar zwemmen weer zalmen in de Geul. Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat en Stichting Visstandbeheercommissie Geul & Zijbeken (VBC) voeren namelijk een experiment uit met het uitzetten van zalm in deze heuvellandrivier. Centraal staat de vraag: slaat de uitzetting aan? Dit experiment is een vervolg op de succesvolle herintroductie van de beekforel, die zich weer voortplant in de Geul. De jonge zalmpjes worden eind mei uitgezet, de onderzoeksresultaten zijn in november beschikbaar.

 

Haalbaarheidsstudie

Waterschap Limburg gaf dit voorjaar goedkeuring voor de experimentele herintroductie. Al in 2014 en 2015 liet de VBC een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar de terugkeer van een natuurlijke vislevensgemeenschap in de Geul. Bureau Natuurbalans voerde de studie uit. De conclusie hieruit is dat herstel inderdaad mogelijk is. Een studie uit 2016 van de Universiteit van Namen bevestigt dit nog eens: professor Kestemont concludeert dat ‘de Geul een onmiskenbaar potentieel heeft voor het uitzetten van Atlantische zalm’. Dit heeft bijgedragen aan het besluit tot uitzetting.

 

Nu in praktijk

Het experiment begint eind mei door het uitzetten van zalmpjes met de juiste genetische eigenschappen, speciaal voor dit doel gekweekt in Erezée (Wallonië). Eind september wordt duidelijk hoeveel van de uitgezette zalmpjes nog in leven zijn, door middel van elektrisch afvissen van de Geul. Professor Kestemont zal het onderzoek begeleiden en ziet toe op een juiste interpretatie van de resultaten. Blijkt de overleving van jonge zalm voldoende, dan worden de uitzettingen de komende jaren voortgezet. De Universiteit van Namen presenteert de onderzoeksresultaten november 2017. Op basis hiervan bepalen de opdrachtgevers het Waterschap, Rijkswaterstaat en de VBC de vervolgstappen.

 

Partners

Aan het project werken mee: Stichting Visstandbeheercommissie Geul en Zijbeken (VBC), Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat, Universiteit van Namen en de viskwekerij in Erezée, Wallonië. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Sportvisserij Limburg, ARK Natuurontwikkeling en de Nationale Postcode Loterij.

Opruimactie schone Geul

Afgelopen zaterdag 25 maart, vond de eerste editie plaats van de opruimactie schone Geul.

Diverse vrijwilligers van hsv De Geulforel, hsv Het Geuldal, waterschap Roer en Overmaas, Gemeente Valkenburg a/d Geul, Natuurmonumenten en het IVN sloegen de handen in een om de Geul en haar oevers in het Ingendael op te ruimen. Plastic en glazen flessen, flacons, verpakkingen, blikjes en karnavalsdecoratie werden uit het water en de struiken geplukt. De opbrengst van 2,5 uur opruimen waren 12propvolle  grote vuilzakken, een verkeersbord en een reflectorplaaltje

Naar mening van de deelnemers is deze pilot meer dan geslaagd. Door al het enthousiasme wordt er gekeken om dit volgend jaar te herhalen, maar dan over het hele tracé van de Geul.

Start nieuw hengelsportseizoen

Vandaag is de Algemene Ledenvergadering 2017 geweest.
Wederom en vlot lopende vergadering waarin de leden o.a. op de hoogte worden gebracht van de activiteiten van het bestuur betreffende het afgelopen jaar.

We kunnen nu vooruit kijken naar 1 april, de start van het nieuwe seizoen. Hopelijk speelt het weer iets beter mee dan vorig jaar.

Opschoondag langs de Geul in het Ingendael

Op 25 maart 2017 vindt een opschoondag plaatst langs de oevers van de Geul in het Ingendael. Dit initiatief komt van het IVN. Wij als hengelsportvereniging, samen met de collega’s van hsv Het Geuldal uit Berg en Terblijt, geven uiteraard gehoor aan dit initiatief. Onderstaand treft u het originele bericht.

 

Actie Schone Geul 

 We gaan aan de slag om de Geuloevers nabij Chalet Tivoli schoon te maken om zo ons eigen aandeel in de plastic soep in het milieu aan te pakken.

We kozen hiervoor zaterdagmiddag 25 maart, de landelijke opschoondag.  Dit past onder de vlag van Schone Maas, een initiatief van het IVN waarmee vrijwilligers langs de hele Limburgse en Brabantse Maas afval opruimen.
De eerste Schone Geul-actie sinds 15 jaar zal gebeuren met toestemming van het Waterschap en in samenwerking met het CNME, het IVN en de 
VBC Geul en zijbeken.

Wij zorgen op deze dag voor alle benodigdheden, zoals gereedschap en waadpakken. Ook zullen wij zorgen voor eten en drinken ter plaatse. Denk zelf echter wel aan warme kleding (bij koud weer), regenkleding (bij regen) en stevige schoenen.

 

 Frisse groet, de initiatiefneemsters 

Colette Rasenberg en Hanneke van Buitenen

Nieuwe generatie eiren en broedjes zijn weer uitgezet.

Afgelopen januari zijn er weer tienduizenden forelleneieren uitgezet in de zijbeken van de Geul. Primeur dit jaar was dat de collega’s uit Moresnet (B) ook eieren hebben uitgezet van de zelfde stam. Wat eens is begonnen als een initiatief van een vereniging, is uitgegroeid via aansluiting van andere verenigingen, overgenomen door de VBC Geul en Zijbeken, uitgegroeid tot een grensoverschrijdend project.

Daarnaast zijn er begin februari de nodige duizenden broedjes uitgezet. Hierbij is de volgende generatie ook al ingezet, jong geleerd is oud gedaan.

De broedjes worden uitgezet in de bovenloop van de zijbeekjes van de Geul