Het gaat vooruit

Woensdag 24 mei 2017, was het grote moment van 2017 aangebroken. Na jaren van voorbereiding is een proef uitzet gedaan met Atlantische zalm in Geul. Van oorsprong komt de zalm voor in de Geul, maar zoals dat op vele plekken is gebeurd, is de vervuiling en het stuwen van water de zalm te veel geworden. Tegenwoordig kunnen we weer spreken van schoon water en worden knelpunten opgelost zodat migrerende vissoorten de Geul op en af kunnen zwemmen.

Zie ook:

https://www.ark.eu/nieuws/2017/er-zwemt-weer-zalm-de-geul

Een andere mooie ontwikkeling is de waterranonkel. In het Belgische deel van de Geul komt deze veelvuldig voor, maar in Het Nederlandse gedeelte een heuse zeldzaamheid. Maar ook daar komt verandering in, er zijn enkele nieuwe plekken met Waterranonkel gevonden, een zeer positieve ontwikkeling.

Sinds deze week liggen een aantal duizenden eitjes van de Meivlieg in het broedhuis. Dit is een experiment i.v.m. het herintroductieprogramma van de Meivlieg, nogal zo’n beestje wat in de loop van de afgelopen decennia is verdwenen.