Herintroductie Atlantische zalm op de Geul

Herintroductie Atlantische zalm in de Geul

Vanaf dit voorjaar zwemmen weer zalmen in de Geul. Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat en Stichting Visstandbeheercommissie Geul & Zijbeken (VBC) voeren namelijk een experiment uit met het uitzetten van zalm in deze heuvellandrivier. Centraal staat de vraag: slaat de uitzetting aan? Dit experiment is een vervolg op de succesvolle herintroductie van de beekforel, die zich weer voortplant in de Geul. De jonge zalmpjes worden eind mei uitgezet, de onderzoeksresultaten zijn in november beschikbaar.

 

Haalbaarheidsstudie

Waterschap Limburg gaf dit voorjaar goedkeuring voor de experimentele herintroductie. Al in 2014 en 2015 liet de VBC een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar de terugkeer van een natuurlijke vislevensgemeenschap in de Geul. Bureau Natuurbalans voerde de studie uit. De conclusie hieruit is dat herstel inderdaad mogelijk is. Een studie uit 2016 van de Universiteit van Namen bevestigt dit nog eens: professor Kestemont concludeert dat ‘de Geul een onmiskenbaar potentieel heeft voor het uitzetten van Atlantische zalm’. Dit heeft bijgedragen aan het besluit tot uitzetting.

 

Nu in praktijk

Het experiment begint eind mei door het uitzetten van zalmpjes met de juiste genetische eigenschappen, speciaal voor dit doel gekweekt in Erezée (Wallonië). Eind september wordt duidelijk hoeveel van de uitgezette zalmpjes nog in leven zijn, door middel van elektrisch afvissen van de Geul. Professor Kestemont zal het onderzoek begeleiden en ziet toe op een juiste interpretatie van de resultaten. Blijkt de overleving van jonge zalm voldoende, dan worden de uitzettingen de komende jaren voortgezet. De Universiteit van Namen presenteert de onderzoeksresultaten november 2017. Op basis hiervan bepalen de opdrachtgevers het Waterschap, Rijkswaterstaat en de VBC de vervolgstappen.

 

Partners

Aan het project werken mee: Stichting Visstandbeheercommissie Geul en Zijbeken (VBC), Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat, Universiteit van Namen en de viskwekerij in Erezée, Wallonië. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Sportvisserij Limburg, ARK Natuurontwikkeling en de Nationale Postcode Loterij.