Eerste Paaibedden gevonden (bericht van VBC Geul en Zijbeken)

Via deze weg willen wij u informeren dat zowel op de Geul als op de Roer de eerste voortekenen van paai door beekforel dit jaar gezien zijn.

De heren Belgers (vbc Roer) en Konings hebben de eerste paaiplekken gespot. Dit ondanks de nog vrij hoge temperaturen.

Ook willen wij u niet onthouden dat een paaiplek in de geul is gespot, in een vorig jaar ( dankzij stichting Ark ) opgetrommeld grindbed is aangetroffen.

Diverse leden van de aangesloten hengelsportverenigingen zijn verzocht om vanaf komend weekend te gaan monitoren op aanwezigheid van paaiplaatsen in een stukje geul of zijbeek.

Wellicht trekt u er ook nog op uit om van het paai spektakel te gaan genieten.

Met vriendelijke groet,

Lars Huijnen
Voorzitter commissie herintroductie
Stichting VBC geul en zijbeken

Werkdag 31 oktober 2015

Op zaterdag 31 oktober hebben een aantal leden van hsv De Geulforel, hsv St.Gerlach en enkele vrijwilligers van Stichting VBC en Geul en Zijbeken, in samenwerking met Vereniging Natuurmonumenten, ca. 150 nieuwe zwarte elzen geplant in de afkalvende oevers langs de Geul op het traject St. Jansbron – Schin op Geul te Valkenburg aan de Geul.

De oevers van de weilanden achter kasteel Schaloen en kasteel Gen Hoes kalven steeds verder af door het gebrek aan vegetatie. Door de aanplant van de elzen hoopt men (op termijn) het afkalven te kunnen beperken, uiteraard blijft de vrije meandering gewaarborgd.

In de huidige situatie is er op gras na, geen enkele vegetatie, waardoor het afkalven van de oevers in een rap tempo gaat. de grote hoeveelheden löss en leem die daarbij in de Geul terecht komen leveren een flinke bijdrage aan de verkleving van de, van nature losse, grindbodem. Deze verkleving heeft toto gevolg dat diverse vissoorten hun paaigronden verliezen, doordat zij hun eieren niet meer kunnen afzetten in de grindbodem.

De diverse deelnemers aan de werkdag hebben deze als zeer positief ervaren en er zijn al ideeën geopperd voor een nieuwe werkdag, volgend jaar. Een speciaal bedankje aan Wendy Huynen-Hermens voor de lunch en Walter Krysch voor de koffie.

Foto’s volgen nog.

 

Namens het bestuur en Natuurmonumenten, hartelijk dank.

 

Einde Hengelsportseizoen 2015

Het is oktober en dat betekend dat het hengelsportseizoen op de Geul en zijbeken in de midden- en bovenloop, gesloten is. De paaitrek van de salmoniden komt langzaam op gang. Ook dit jaar vindt er weer een monitoring plaats van de paaibedden. Door deze paaibedden visueel te monitoren kan er in het voorjaar geconstateerd worden worden of de paai succesvol is geweest, immers in de directe omgeving van deze paaibedden zouden zich dan juvenielen moet bevinden.

paaibed

hengelsport op de Geul in Valkenburg en Houthem in Zuid-Limburg