Algemene Ledenvergadering 2017

Helaas is door onvoorziene omstandigheden, deze website geruime tijd niet bijgehouden. Maar dat is gelukkig verleden tijd, wij streven er weer naar deze website zo up to date als mogelijk te houden.

Op 12 maart a.s. vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering weer plaatst in de Polfermolen te Valkenburg. Leden worden verwacht om 10.15uur.

Vanaf zaterdag 1 april a.s. mag er weer gevist worden. Hopelijk speelt het weer iets beter mee dan vorig jaar.

Wilt u ook vissen op de Geul maar u bent geen lid bij een van de verenigingen aangesloten bij VBC Geul en Zijbeken, dan kunt u zich inschrijven, of via het inschrijfformulier van onze vereniging (te downloaden vanaf deze site), of via een secretariaat van een van de andere verenigingen, zie www.vbc-geul.nl.

Stropers aan de waterkant !

Oproep aan alle leden en sympathisanten,  let goed op aan de waterkant, naast de stropers met een hengel worden steeds vaker leglijnen aangetroffen, soms met restanten van een kampvuur.

Treft u iets dergelijk aan de waterkant, maak een foto en meldt dit dan direct  (dit kan via de website van de VBC of stuur een mailtje).

IMG-20160519-WA0000

IMG-20160519-WA0002

De laatste broedjes zijn uitgezet.

Vanwege het slechte weer, hoog en bruin water, moesten de broedjes langer in het broedhuis verblijven dan voorzien.

Deze week zijn de broedjes uitgezet in de diverse zijbeken, aangewezen door de VBC. Vandaag zijn de laatste 5000 broedjes uitgezet. Ondanks een beetje motregen is het toch een mooie morgen geweest in ons prachtig Limburgs Landschap.

IMG-20160220-WA0003

20160220_100341  20160220_100358

20160220_102313

IMG-20160220-WA0004

Waterschap keurt visplan Geul en zijbeken goed

Voorzitter Jan Schrijen van Waterschap Roer en Overmaas en voorzitter Didier Lemmens van de Stichting Visstandsbeheer Commissie Geul & zijbeken ondertekenden eind vorige week het door de stichting ingediende vis(standbeheer)plan ‘Visplan Geul & zijbeken 2016-2025’. Doel van het visplan is het herstel van natuurlijke populaties vis in de Geul en haar zijbeken.

 

Voorzitter Jan Schrijen complimenteerde de VBC met het plan: “Wij hebben het plan beoordeeld en jullie zijn met vlag en wimpel geslaagd. De Geul is een van de mooiste waterstromen van ons land. Dit plan past helemaal binnen ons Waterbeheerplan 2016-20121 en ons uitgangspunt dat mensen moeten kunnen genieten van water: schoon water met vissoorten die er van nature in thuishoren. Er is al veel veranderd in positieve zin, maar we kunnen samen nog veel verbeteren, zeker als het gaat om de waterkwaliteit. Ik hoop dat de leden van de hengelsportverenigingen als toezichthouders en ambassadeurs van de Geul fungeren om de waterkwaliteit verder te verbeteren en de Geul schoon te houden.”

 

Didier Lemmens: “Bij het maken van dit visplan hebben we uitgebreid onderzoek laten doen naar de haalbaarheid van het plan. Het blijkt dat het in de Geul weer mogelijk is om een natuurlijke populatie zalmachtigen in evenwicht met Natura 2000 doelsoorten beekprik en donderpad te laten voorkomen. Wat voor ons verder van belang is dat we voor het eerst 14 verenigingen langs de Geul op één beleidslijn hebben gekregen. De voornaamste onderdelen van dat beleid zijn het catch en release principe (vangen en weer terugzetten), het niet meer bevissen van de zijbeken (zijbeken als paaigebied, met uitzondering van Gulp en Selzerbeek) en een beperkte uitzet van vis uit één genetische stam.

 

De Visstandbeheercommissie (VBC) is een samenwerkingsverband waarin 14 hengelsportverenigingen langs de Geul samenwerken met water- en natuurbeheerders om te komen tot een afgestemd visstandbeheer en visserijbeheer. Dit beheer moet passen binnen het beleid van waterschap Roer en Overmaas en de provincie Limburg én de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water die behalve het behalen van chemische en ecologische doelen ook doelen rondom de visstand omvat (de soortensamenstelling, hoeveelheid en de leeftijdsopbouw).

 

Via deze link kunt u het plan in zijn geheel downloaden: http://www.vbc-geul.nl/vbc/Visplan-VBC-Geul-2016-2025.pdf

hengelsport op de Geul in Valkenburg en Houthem in Zuid-Limburg