Werkdag 31 oktober 2015

Op zaterdag 31 oktober hebben een aantal leden van hsv De Geulforel, hsv St.Gerlach en enkele vrijwilligers van Stichting VBC en Geul en Zijbeken, in samenwerking met Vereniging Natuurmonumenten, ca. 150 nieuwe zwarte elzen geplant in de afkalvende oevers langs de Geul op het traject St. Jansbron – Schin op Geul te Valkenburg aan de Geul.

De oevers van de weilanden achter kasteel Schaloen en kasteel Gen Hoes kalven steeds verder af door het gebrek aan vegetatie. Door de aanplant van de elzen hoopt men (op termijn) het afkalven te kunnen beperken, uiteraard blijft de vrije meandering gewaarborgd.

In de huidige situatie is er op gras na, geen enkele vegetatie, waardoor het afkalven van de oevers in een rap tempo gaat. de grote hoeveelheden löss en leem die daarbij in de Geul terecht komen leveren een flinke bijdrage aan de verkleving van de, van nature losse, grindbodem. Deze verkleving heeft toto gevolg dat diverse vissoorten hun paaigronden verliezen, doordat zij hun eieren niet meer kunnen afzetten in de grindbodem.

De diverse deelnemers aan de werkdag hebben deze als zeer positief ervaren en er zijn al ideeën geopperd voor een nieuwe werkdag, volgend jaar. Een speciaal bedankje aan Wendy Huynen-Hermens voor de lunch en Walter Krysch voor de koffie.

Foto’s volgen nog.

 

Namens het bestuur en Natuurmonumenten, hartelijk dank.