Algemene Ledenvergadering 2017

Helaas is door onvoorziene omstandigheden, deze website geruime tijd niet bijgehouden. Maar dat is gelukkig verleden tijd, wij streven er weer naar deze website zo up to date als mogelijk te houden.

Op 12 maart a.s. vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering weer plaatst in de Polfermolen te Valkenburg. Leden worden verwacht om 10.15uur.

Vanaf zaterdag 1 april a.s. mag er weer gevist worden. Hopelijk speelt het weer iets beter mee dan vorig jaar.

Wilt u ook vissen op de Geul maar u bent geen lid bij een van de verenigingen aangesloten bij VBC Geul en Zijbeken, dan kunt u zich inschrijven, of via het inschrijfformulier van onze vereniging (te downloaden vanaf deze site), of via een secretariaat van een van de andere verenigingen, zie www.vbc-geul.nl.